ΚΕ.Σ.Ο. ΔΩΡΕΑ ΕΙΔΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Ευχαριστούμε θερμά την ΚΕ.Σ.Ο-Εκκλησιαστικό Ίδρυμα της ΙΑΑ, για την πολύτιμη προσφορά τους σε είδη πρώτης ανάγκης προκειμένου να συμβάλλουν στην στήριξη των συνανθρώπων μας που χρήζουν ανάγκης.