Η ταυτότητα του οργανισμού

Στήριξη στις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Φροντίδας, Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα «ΘΕΟΦΙΛΟΣ» εποπτευόμενος από το Υπουργείο Εργασίας με Αριθμό Απόφασης : ΙΖΝ 0634, ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 2004 με Αριθμό Απόφασης του Πρωτοδικείου Αθηνών 15537/2004 και με αναγνώριση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  με αριθμό Μητρώου 09110ΑΕ13096Ο12Ν/0561.

Από το 2019 ο οργανισμός «Θεόφιλος» βρίσκεται υπό την αιγίδα της Ιεράς Μονής Χιλανδαρίου με Αριθμ. Μητρώου Πρωτοδικείου Αθηνών Α.Μ. 434130 και πρόεδρος του οργανισμού τελεί ο Καθηγούμενος Αρχιμ. Μεθόδιος.

Η αποστολή μας

Η παροχή υλικής και χρηματικής βοήθειας σε πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες που έχουν ανάγκη.

Ο στόχος μας

Η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και των κρατικών φορέων για τα προβλήματα των πολύτεκνων οικογενειών και η ανάδειξη του δημογραφικού προβλήματος.


Ο «ΘΕΟΦΙΛΟΣ» από την ίδρυση του, έχει καταφέρει γιγαντιαία άλματα προς την επίτευξη σκοπών και στόχων, και καθημερινά βρίσκει όλο και μεγαλύτερη ανταπόκριση στην Ελληνική Κοινωνία.

Η πολύτεκνη οικογένεια αποτελεί θεμέλιο λίθο για τη κοινωνία. Τούτο διότι συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, που απαιτείται, εκτός των άλλων, για τη συνέχεια του έθνους.

Εντούτοις, οι πολύτεκνοι καταβάλουν μόνοι, υπεράνθρωπες προσπάθειες επιβίωσης, διαπαιδαγώγησης και ανατροφής των παιδιών, χωρίς ουσιαστική βοήθεια και υποστήριξη από τη πολιτεία. 

Σε αυτό τον αγώνα των πολυτέκνων, ο «ΘΕΟΦΙΛΟΣ», εδώ και 16 χρόνια προσπαθεί να σταθεί αρωγός και να ενισχύσει ηθικά και υλικά τη τρίτεκνη και πολύτεκνή  οικογένεια. Ενδεικτικά, ο ΘΕΟΦΙΛΟΣ σε ετήσια βάση εξυπηρετούσε  250 οικογένειες, με συνολικά πάνω από 800 παιδιά,  ηλικίας 0 έως 24 ετών.

  • ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

    Παρέχουμε υλική και χρηματική βοήθεια σε πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες που έχουν ανάγκη καθώς και σε σπουδαστές που προέρχονται από πολύτεκνες οικογένειες

  • ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

    Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τα δικαιώματα των πολυτέκνων και τριτέκνων οικογενειών και τη λειτουργία των αρμοδίων κρατικών και τοπικών αρχών

  • ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ

    Ευαισθητοποιούμε την κοινή γνώμη και τους κρατικούς φορείς για τα προβλήματα των πολύτεκνων οικογενειών και αναδεικνύουμε το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας μας